Avgifter og lisens

For å kunne delta på det Sportsklubben Freidig tilbyr av treninger, kamper og aktiviteter må du være medlem i klubben og betale medlemskontingent.

For å spille innebandy må du i tillegg betale en aktivitetsavgift som går til å dekke utgifter til utstyr, kampdrakter, serier og cuper og trenere.

Styret prøver alltid å holde avgiften så lav som mulig.

I oversikten til høyre kan man se hvor mye det koster å spille innebandy i Sportsklubben Freidig.

For spillere som er 12 år og eldre må man i tillegg løse lisens for å delta på kamper i regi av Bandyforbundet. For mer informasjon om lisensordningen se Forsikring – Lisens på Bandyforbundet sine nettsider.