Styret og deres ansvarsoppgaver

Her kommer en liten oversikt over styret og hvilke oppgaver hvert enkelt styremedlem pusler med. Ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe dere lurer på.

Leder Marianne Kjos (e-post: marianne.steinsvik.kjos@gmail.com / Tlf: 918 73 817)

Nestleder Benedicte Parelius (e-post: b.parelius@outlook.com / Tlf: 932 31 278)

Sekretær Anita Reinaas Lysheim (e-post: anitarl_85@hotmail.com / Tlf: 995 84 369)

Kasserer Cathrine Ringstad (e-post: cathrine@ringstadweb.no / Tlf: 992 03 014)

Barneidrettsansvarlig Ola Fredriksen (e-post: ola_fredriksen@hotmail.com / Tlf: 468 27 653)

Materialforvalter Siri Løvås (e-post: siri.lovas@hotmail.com / Tlf: 906 23 871)

Sportslig leder og Dommeransvarlig Sigurd Harby (e-post: sigurd.harby@outlook.com / Tlf: 482 31 347)