Visjon og verdier

Som en av MNBRs største klubber siden sin opprettelse skal Freidig Innebandy være et naturlig valg i vårt nærmiljø. Det gjør vi gjennom et tilrettelagt tilbud for alle, slik at Freidig Innebandy skaper utvikling og idrettsglede for barn og ungdom.

Inkluderende – flest mulig: Vi ønsker flest mulig med, uavhengig av religion, etnisitet, nasjonalitet og hudfarge.

Artig – lengst mulig: Klarer vi som klubb å legge til rette for gode prestasjoner, sportslig utvikling og godt miljø både i og utenfor laget, mener vi dette vil bidra til at man synes det er artig nok litt lenger.

Utviklende – best mulig: Vårt fokus skal være på å legge til rette for personlig utvikling for hver enkelt utøver, og i så stor grad som mulig bidra til at hver enkelt spiller blir ”best mulig” ut fra egne forutsetninger, interesser og innsats.

Freidig Innebandy vil skape idrettsglede, muligheter og utfordringer for alle. Verdiene våre skal gjennomsyre all aktivitet.