Årsmøte i Freidig Innebandy

Årsmøtet i Freidig Innebandy avholdes mandag 15. februar kl. 20. På grunn av Covid-19 vil årets møte bli digitalt.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjRiZjkwMTktMTlhYi00NDNmLTg3MTktMDY0ODVhNjA5Y2E5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1f00f39-6041-45b0-b309-e0210d8b32af%22%2c%22Oid%22%3a%22eb6e3003-9f33-43e3-ba45-a13133b2c9c4%22%7d

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret (marianne.steinsvik.kjos@gmail.com) senest 1. februar.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Komplette saksdokumenter og link til møtet tilgjengeliggjøres minst 1 uke i forkant på Freidig Innebandy sin hjemmeside og her på Facebook.

Vel møtt! ❤️💛

PS: Freidig Innebandy har behov for flere engasjerte personer i styret. Har du lyst til å bidra selv eller kjenner noen som du tror kan bidra, tips oss gjerne! 😊

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *