Avgifter og lisens

For å kunne delta på det Sportsklubben Freidig tilbyr av treninger, kamper og aktiviteter må du være medlem i klubben og betale medlemskontingent (250,- for enkeltmedlem eller 600,- for familie).

For å spille innebandy må du i tillegg betale en aktivitetsavgift som går til å dekke utgifter til utstyr, kampdrakter, serier og cuper og trenere.

Styret prøver alltid å holde avgiften så lav som mulig.

Aktivitetsavgift for innebandy i Sportsklubben Freidig

Mikro (1. og 2. trinn): 600,-

Mini (3. og 4. trinn): 800,-

Lille (5. og 6. trinn): 1000,-

Weekend League: 1200,-

Ungdom: 1500,-

Senior: 1800,-

For spillere som er 12 år og eldre må man i tillegg løse lisens for å delta på kamper i regi av Bandyforbundet. For mer informasjon om lisensordningen se Forsikring – Lisens på Bandyforbundet sine nettsider.