Organisering av ungdomsinnebandy

Ungdomsinnebandyen i Midt-Norge er organisert noe utradisjonelt hvor seriespillet er delt opp etter nivå og ikke alder, som er vanlig. Formålet er å gjøre kampene jevnere da det tidligere har vært enkeltlag som har gjort rent bord. Seriene har navn etter ulike farger og det vil i sesongen 2021/2022 være to ulike nivåer for spillerne mellom 13-19 år.

I Freidig har vi denne sesongen 2 ungdomslag. Ungdom 1 spiller i rød serie og hovedvekten av spillerne på dette laget er født i 2004. Ungdom 2 består av spillere født i 2008 og 2009. Dette laget spiller i grønn serie. Begge lagene har to treninger i uka.