Organisering av ungdomsinnebandy

Ungdomsinnebandyen i Midt-Norge er organisert noe utradisjonelt hvor seriespillet er delt opp etter nivå og ikke alder, som er vanlig. Formålet er å gjøre kampene jevnere da det tidligere har vært enkeltlag som har gjort rent bord. Seriene har navn etter ulike farger og det vil i sesongen 2019/2020 være to ulike nivåer for spillerne mellom 13-19 år.

I Freidig har vi et ungdomslag, hvor hovedvekten av spillerne er født i 2004. Laget har to treninger i uka f.o.m september 2019.