Årsmøte i Freidig Innebandy

Årsmøte i Freidig Innebandy avholdes tirsdag 1/3-22 kl. 19 på Teams. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjNmOWE0OTQtZjBkNC00ODgwLWJjMzktNzcxMDU4ZDNmY2Jh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1f00f39-6041-45b0-b309-e0210d8b32af%22%2c%22Oid%22%3a%22eb6e3003-9f33-43e3-ba45-a13133b2c9c4%22%7d For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til […]

Sesongstart og korona

August er synonymt med skolestart for barn og ungdom, og sesongstart i innebandy for ungdom og voksne. I år vil sesongstarten være noe annerledes grunnet koronasituasjonen i samfunnet. Vi kan imidlertid glede oss over at Leangen Bydelshall omsider har åpnet og onsdag 26.august (2020) gjennomførte Freidig Innebandy sine første treninger der. Etter at utstyret ble […]

Slik fungerer de nye nettsidene

Vi har i lengre tid hatt utdaterte hjemmesider og en side som har vært vanskelig å finne. Dette har vi lenge ønsket å gjøre noe med, og nå har vi endelig fått på plass en løsning vi er veldig fornøyde med. Vi håper denne hjemmesiden blir en god kommunikasjonsplattform og et verktøy som blir brukt […]